Rijbewijs ingevorderd alcohol

Wanneer géén voorbeeld klaagschrift rijbewijs opstellen?

Zocht op rijbewijs ingevorderd alcohol? Dan is waarschijnlijk uw rijbewijs ingevorderd vanwege alcoholgebruik in het verkeer. Wat kunt u hieraan doen? Allereerst is het van belang om na te gaan in hoeverre uw rijbewijs de komende maanden noodzakelijk is. Is dit het geval, dan zullen wij nooit aanraden dat u zelf een klaagschrift opstelt. Uw kansen zijn immers kleiner indien u dit zelf opstelt. Bij noodzaak kunt u voordelig een klaagschrift laten opstellen door een specialist via Snelrijbewijsterug.nl.

Bent u beginnend bestuurder, dan wordt een klaagschrift afgeraden indien u boven 570 ug/l heeft geblazen. Bij gevorderde bestuurders geldt een bovengrens van 785 ug/l. In dit geval zal immers een CBR procedure op gang worden gezet. U ontvangt hieromtrent een besluit binnen acht weken. Klik op de link voor meer informatie omtrent de CBR procedure.

Wat doen bij een ingevorderd rijbewijs?

Bij invordering van het rijbewijs wegens alcoholgebruik wordt uw rijbewijs zo spoedig mogelijk door de politie verstuurd naar de officier van justitie, het CVOM in Utrecht. De officier beslist binnen 10 dagen, gerekend vanaf de dag na invordering. Hierin wordt beslist voor hoelang uw rijbewijs wordt ingevorderd. Ook kan de officier middels deze brief besluiten tot teruggave. In de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit zonder eerst een verzoek tot teruggave in te dienen. Het wordt daardoor sterk afgeraden om de 10 dagentermijn af te wachten.

U kunt een verzoek tot teruggave indienen op elk gewenst moment om hiermee uw rijbewijs terug te vragen. Dit kan ook na de 10 dagentermijn gebeuren. Onthoud wel dat het indienen van een verzoek tot teruggave maar één keer mogelijk is. U kunt hiervoor bij ons een voordelig voorbeeld verzoek tot teruggave aanschaffen. Hierin staat onder andere een raamwerk, veelgemaakte fouten, waar u dit moet indienen en extra tips.

Indien u het rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere relevante persoonlijke omstandigheden raden wij echter nooit aan om zelf een klaagschrift op te stellen. Bij noodzaak kunt u voordelig een klaagschrift laten opstellen door een specialist via Snelrijbewijsterug.nl.

Bij hoeveel UGL rijbewijs kwijt?

Hoeveel ugl mag je blazen‘ is een vraag die vaak wordt gesteld. Een alcoholgehalte vanaf 220 microgram per uitgeademde liter lucht (µg/l) bent u strafbaar. Met hoeveel alcohol je mag rijden is verschillend voor een beginnend of gevorderd bestuurder. Indien het ademalcoholgehalte ten minste 570 µg/l bedraagt is de politie bevoegd het rijbewijs in te vorderen als gevorderd bestuurder. De politie kan uw rijbewijs dus invorderen wanneer zij vermoeden dat u heeft gereden met een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille (570 Ug/l).

Beginnend bestuurder alcohol

Een beginnend bestuurder is strafbaar vanaf een alcoholgehalte van 88 µg/l. Voor beginnend bestuurders ligt de grens voor bevoegdheid tot invordering op 0,8 promille (350 µg/l.)

Hoe lang wordt het rijbewijs ingevorderd bij een gevorderd bestuurder?

  • Tussen 571 en 650 ug/l wordt het rijbewijs 4 maanden ingevorderd.
  • Tussen 651 en 715 ug/l wordt het rijbewijs 6 maanden ingevorderd.
  • Tussen 716 en 785 ug/l wordt het rijbewijs 7 maanden ingevorderd.

Hoe lang wordt het rijbewijs ingevorderd bij een beginnend bestuurder?

  • Tussen 351 en 435 ug/l wordt het rijbewijs 4 maanden ingevorderd.
  • Tussen 436 en 500 ug/l wordt het rijbewijs 4 maanden ingevorderd.
  • Tussen 501 en 570 ug/l wordt het rijbewijs 4 maanden ingevorderd.

Hoe hoog is de boete bij rijden onder invloed van alcohol?

De boete wordt gewoonlijk bepaald bij een OM-zitting. Dan spreekt u met de officier van justitie. Er zijn richtlijnen voor, echter verschilt de boete per persoon. Omdat bij deze zitting uw zaak wordt afgesloten, raden wij aan dat u hiervoor een advocaat inschakelt. Hij of zij zal dan tevens nagaan of het rijbewijs rechtmatig is ingevorderd. Neem contact met ons op, indien u een doorverwijzing wenst.

Mijn rijbewijs is ingevorderd, maar ik weet niet of de meting correct is verlopen

Bij een klaagschriftprocedure kunnen twijfels over het handelen tijdens de invordering niet worden aangevochten. Indien u onderzoek wenst naar de wijze van invordering, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Neem hiervoor contact met ons op.

Gaat het niet om rijbewijs ingevorderd alcohol, maar is uw rijbewijs ingevorderd om een andere reden? Kijk dan hier voor rijbewijs ingevorderd snelheid, of voor invordering door het CBR.