Rijbewijs ingevorderd snelheid

Wanneer géén voorbeeld klaagschrift invordering rijbewijs?

Zocht op rijbewijs ingevorderd snelheid? Dan is waarschijnlijk uw rijbewijs ingevorderd vanwege een te hoge snelheid. Wat kunt u hieraan doen? Allereerst is het van belang om na te gaan of het rijbewijs dringend nodig is de komende periode. Indien u enige tijd zonder kunt, dan raden wij aan dat u het klaagschrift zelf opstelt. Is het rijbewijs nodig voor bijvoorbeeld werk, dan raden wij nooit aan dat u zelf een klaagschrift opstelt. De kans op teruggave is immers iets kleiner en u bent bij onze professionele hulp verzekerd van een klaagschrift van een specialist. Onthoud dat een klaagschrift ook een belangrijk onderdeel vormt in uw strafzaak. Voor een voordelig tarief kunt u een klaagschrift laten opstellen door Snelrijbewijsterug.nl.

Officier van justitie beslist bij inbeslagname

Bij een invordering wordt het rijbewijs zo spoedig mogelijk door de politie verstuurd naar de officier van justitie, het CVOM in Utrecht. De officier van justitie beslist binnen 10 dagen, gerekend vanaf de dag na invordering. Hier wordt beslist voor hoelang uw rijbewijs wordt ingevorderd. U wordt per brief geïnformeerd.

De officier kan middels deze brief besluiten tot teruggave, maar in de praktijk gebeurt dit nooit zonder eerst bezwaar in te dienen. Het wordt daardoor sterk afgeraden om de 10 dagen-termijn van de officier af te wachten wanneer u het rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere relevante persoonlijke omstandigheden. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk of voor andere omstandigheden? Neem dan contact met ons op via Snelrijbewijsterug.nl. Nadat wij kosteloos uw kansen hebben ingeschat, kunnen wij zo spoedig mogelijk bezwaar opstellen en indienen bij de officier en rechtbank. Hieronder valt een verzoek tot teruggave en een klaagschrift.

Hoe lang wordt mijn rijbewijs ingevorderd?

Bij een invordering van het rijbewijs vanwege een te hoge snelheid kunt u de volgende termijnen verwachten.

OverschrijdingTermijn
50-59 km/u2 maanden
60-69 km/u3 maanden
70-79 km/u4 maanden
80-89 km/u5 maanden
90-99 km/u6 maanden
100 km/u of meer7 maanden
Geldt zowel voor normaal als beginnend bestuurders. Uitzonderingen op deze termijnen zijn mogelijk bij recidive binnen een termijn van twee jaar.

Kan mijn rijbewijs langer worden ingevorderd dan boven staat aangegeven?

Ja, indien u binnen twee jaar een forse snelheidsovertreding begaat of uw rijbewijs de afgelopen twee jaar eerder ingevorderd is geweest gelden langere termijnen. Is uw rijbewijs ingevorderd wegens snelheid, en heeft u in de afgelopen 2 jaar eerder een forse snelheidsovertreding begaan? Dan is het niet raadzaam om zelf in bezwaar te gaan.

Gaat het niet om rijbewijs ingevorderd snelheid, maar is uw rijbewijs ingevorderd om een andere reden? Kijk dan hier voor rijbewijs ingevorderd alcohol, of voor invordering door het CBR.